AU.32 - Jedno pytanie

Czasami nie mamy czasu na rozwiązanie pełnego testu składającego się z 40 pytań, a mimo to mamy ochotę rozwiązać kilka losowych zadań aby nauczyć się czegoś nowego - do tego właśnie przeznaczony jest ten tryb

Łączna ilość pytań AU.35 zgromadzonych w naszej bazie: 240

Wylosuj pytanie

Pytanie nr 2 - Wskaż poprawną odpowiedź!

Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.