AU.32 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.32 zgromadzonych w naszej bazie: 240

Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 59 min 59 sek
1. Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego?
testimg/RbWP4nHBJP.jpg
A. Wzrośnie o 2 dni.
B. Wzrośnie o 8 dni.
C. Obniży się o 2 dni.
D. Obniży się o 8 dni.
2. Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze?
testimg/kFxtYu9XGH.jpg
A. Cytryny i brzoskwinie - 5%, kakao - 23%
B. Cytryny i brzoskwinie - 8%, kakao - 23%
C. Cytryny - 5%, kakao - 23%, brzoskwinie - 8%
D. Cytryny - 8%, kakao - 23%, brzoskwinie - 5%
3. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
4. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?
testimg/mhmL9LHbkr.jpg
A. 4 800,00 zł
B. 3 360,00 zł
C. 2 400,00 zł
D. 1 680,00 zł
5. Na diagramie przedstawiono wielkości zapasów towarów znajdujących się w magazynie hurtowni oraz ich ceny sprzedaży netto. Ile wyniesie podatek VAT należny, jeżeli hurtownia sprzeda 50% zapasów każdego z towarów, a towary te są objęte stawką VAT - 5%?
testimg/dwAyrcBbmm.jpg
A. 22,50 zł
B. 99,25 zł
C. 189,05 zł
D. 198,50 zł
6. Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego?
testimg/RbWP4nHBJP.jpg
A. Wzrośnie o 2 dni.
B. Wzrośnie o 8 dni.
C. Obniży się o 2 dni.
D. Obniży się o 8 dni.
7. Na podstawie zamieszczonego rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika.
testimg/2BusGmYwwp.jpg
A. 26,00 zł
B. 32,00 zł
C. 126,00 zł
D. 132,00 zł
8. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
9. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
10. Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
testimg/9RkVroQLPG.jpg
A. Operacja 1.
B. Operacja 2.
C. Operacja 3.
D. Operacja 4.
11. Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019r. uregulowano kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?
A. 278,86 euro.
B. 371,14 euro.
C. 650,00 euro.
D. 950,00 euro.
12. Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że
testimg/gzUx8WW9Vs.jpg
A. w III kwartale popyt na miksery był większy od podaży.
B. w IV kwartale podaż mikserów była większa od popytu.
C. w I i III kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
D. w II i IV kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
13. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
14. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?
testimg/mhmL9LHbkr.jpg
A. 4 800,00 zł
B. 3 360,00 zł
C. 2 400,00 zł
D. 1 680,00 zł
15. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
16. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
17. Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się: płaca zasadnicza = 3 500,00 zł, dodatek funkcyjny = 400,00 zł, premia motywacyjna = 700,00 zł. O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?
A. 110,00 zł
B. 350,00 zł
C. 390,00 zł
D. 420,00 zł
18. W ramce zamieszczono fragment umowy
testimg/h8twkXs7Cs.jpg
A. partnerskiej na wyłączność.
B. przedwstępnej na sprzedaż towarów.
C. o zachowaniu poufności między kontrahentami.
D. o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy.
19. Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze?
testimg/kFxtYu9XGH.jpg
A. Cytryny i brzoskwinie - 5%, kakao - 23%
B. Cytryny i brzoskwinie - 8%, kakao - 23%
C. Cytryny - 5%, kakao - 23%, brzoskwinie - 8%
D. Cytryny - 8%, kakao - 23%, brzoskwinie - 5%
20. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
21. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?
testimg/mhmL9LHbkr.jpg
A. 4 800,00 zł
B. 3 360,00 zł
C. 2 400,00 zł
D. 1 680,00 zł
22. Przedstawiony druk jest wykorzystywany do udokumentowania
testimg/XGxVKfWTVn.jpg
A. przemieszczania towarów pomiędzy dwoma magazynami tej samej firmy.
B. przekazania wyrobów gotowych na cele własne przedsiębiorstwa.
C. wydania kontrahentowi sprzedanych towarów z magazynu.
D. wydania materiałów z magazynu do produkcji.
23. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
24. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
25. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
26. Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019r. uregulowano kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?
A. 278,86 euro.
B. 371,14 euro.
C. 650,00 euro.
D. 950,00 euro.
27. Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019r. uregulowano kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?
A. 278,86 euro.
B. 371,14 euro.
C. 650,00 euro.
D. 950,00 euro.
28. Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się: płaca zasadnicza = 3 500,00 zł, dodatek funkcyjny = 400,00 zł, premia motywacyjna = 700,00 zł. O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?
A. 110,00 zł
B. 350,00 zł
C. 390,00 zł
D. 420,00 zł
29. W ramce zamieszczono fragment umowy
testimg/h8twkXs7Cs.jpg
A. partnerskiej na wyłączność.
B. przedwstępnej na sprzedaż towarów.
C. o zachowaniu poufności między kontrahentami.
D. o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy.
30. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
31. Wszystkie spółki, które stosują skróty 'sp. j.', 'sp. k.' i 'sp. z o.o.', należą do spółek
A. wyłącznie osobowych.
B. wyłącznie kapitałowych.
C. działających na podstawie kodeksu cywilnego.
D. działających na podstawie kodeksu spółek handlowych.
32. Która spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na osiągnięte przychody?
A. Spółka partnerska.
B. Spółka cywilna.
C. Spółka akcyjna.
D. Spółka jawna.
33. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
34. Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego?
testimg/RbWP4nHBJP.jpg
A. Wzrośnie o 2 dni.
B. Wzrośnie o 8 dni.
C. Obniży się o 2 dni.
D. Obniży się o 8 dni.
35. Z przedstawionej oferty pracy wynika, że firma REMIX sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko
testimg/5eNCSwWBtE.jpg
A. analityka finansowego.
B. specjalisty ds. negocjacji.
C. przedstawiciela handlowego.
D. specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej.
36. Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze?
testimg/kFxtYu9XGH.jpg
A. Cytryny i brzoskwinie - 5%, kakao - 23%
B. Cytryny i brzoskwinie - 8%, kakao - 23%
C. Cytryny - 5%, kakao - 23%, brzoskwinie - 8%
D. Cytryny - 8%, kakao - 23%, brzoskwinie - 5%
37. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
38. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
39. Który akt prawny zawiera przepisy zacytowane w ramce?
testimg/mEyDhBHgZY.jpg
A. Kodeks cywilny.
B. Kodeks spółek handlowych.
C. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
D. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
40. W ramce zamieszczono fragment umowy
testimg/h8twkXs7Cs.jpg
A. partnerskiej na wyłączność.
B. przedwstępnej na sprzedaż towarów.
C. o zachowaniu poufności między kontrahentami.
D. o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy.
     
Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 59 min 59 sek
Sprawdź odpowiedzi!